Coaching

Jesteś tutaj:

Proces coachingu

Coaching to proces wspólnego rozwiązywania problemów. Obejmuje pracę z coachem w celu zidentyfikowania wyzwań, wyznaczenia celów i opracowania strategii, aby te cele osiągnąć. Proces ten zazwyczaj obejmuje prowadzone rozmowy, wyznaczanie celów i planowanie działań.

Celem coachingu jest pomoc osobie w osiągnięciu pełnego potencjału, co może obejmować poprawę relacji, zwiększenie satysfakcji z pracy lub poprawę ogólnej wydajności. Proces jest dostosowany do indywidualnych potrzeb, a coach użyje różnych narzędzi i technik, aby pomóc osobie osiągnąć jej cele.